Over mij

Plezier in het samen beter maken, ontwikkelen van (nieuwe) ideeën en het faciliteren van mensen opdat zij het beste uit zich zelf gaan halen en samen verbonden zijn aan het resultaat.

Marcel van Mil, DuurzaamPlezier

Als de basis goed en duurzaam is komen mensen en ondernemingen tot de mooiste en creatiefste oplossingen. Met DuurzaamPlezier wil ik mijn ervaringen in het onderhoud van vastgoed en het (facilitaire) exploitatiemodel verbinden. Dat verbinden is noodzakelijk en kan vanaf de start van een project een rol spelen om zo iedereen mee te nemen. De traditionele aanpak van gescheiden budgetten en overdracht momenten veroorzaakt verminderd begrip tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Met name in de bouwkolom zijn keuzes vaak bepalend voor de totale levenscyclus van een product en de exploitatie. Dat kan veel beter indien we aan de voorkant de tijd nemen en samen de gevolgen voor de exploitatie in beeld brengen. Van denken naar doen!

Door de keten slim en transparant te organiseren, kan samenwerking tot een efficiënte klantgerichte oplossing gesmeed worden

Het resultaat;
1) een daling van de kosten van de aanneemsom,
2) verkorte doorlooptijden
3) reductie van aan en afvoer Dit alles zonder verlies van rendement!
foto 1
foto 2
pexels-pixabay-414837

De opzet van een Meer Jaren Duurzame Onderhouds Begroting (MJDOB) afgestemd op noodzakelijke en financieel verantwoorde exploitatie, biedt kansen op een  circulaire en dus meer duurzame oplossingen. Daarmee vooraf wordt ingespeeld op circulaire verantwoording naar onze toekomstige generaties. DuurzaamPlezier staat voor een zo groot mogelijke circulaire economie waardoor grondstoffen- en energieverbruik kan worden gereduceerd. Dit in relatie tot de financiële mogelijkheden van investering en exploitatie.

De motivatie van duurzaamPlezier

DuurzaamPlezier is mijn motivatie om samen te gaan werken met partijen die in staat zijn om vanuit hun passie en ambacht te ontwikkelen en te veranderen. Samen gaan we insteken op een circulaire manier van grondstoffen gebruik en oplossingen zoeken
voor onderhouds- en facilitaire vraagstukken. Hiermee kan optimaal gebruik gemaakt worden van grondstoffen. Hierdoor wordt hergebruik gestimuleerd en verbruik van energie terug gedrongen. De keten van idee tot productie willen we zo klein en praktisch mogelijk houden. Dicht bij de initiatiefnemer en opdrachtgever, in
afstemming op de toekomst!

Mijn competenties
Betrouwbaar 100%
Ondernemend 97%
Betrokken 98%

Ik geloof in een benadering dicht bij de eindgebruikers, zij werken dagelijks aan de oplossing en hebben ervaring met voorgaande oplossingen. Duurzaam is ook de aanwezige kennis en ervaring gebruiken en te beïnvloeden met nieuwe ideeën. Samen energie (her)vinden die zo noodzakelijk is om verder te komen! Plezier is een belangrijke factor om het doel te bereiken. Projecten zonder nieuwe prikkels krijgen geen kans van slagen! Of worden op basis van regelgeving of procesmanagement ter zijde geschoven. Met DuurzaamPlezier wil ik een inspirator en aanjager zijn om mensen samen te laten werken en mijn ervaringen om samen mooie en nieuwe projecten te
bouwen.